Сколько должен оплачиваться больничный

Сколько должен оплачиваться больничный

Slimības pabalstu aprēķina no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Iemaksu algā ieskaita visu veidu darba samaksu, par kuru saskaņā ar likumu izdarītas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tādēļ darbiniekam jāapzinās, ka, noklusējot notikušo un neaizstāvot savas intereses, viņš zaudē arī likumdošanā paredzētās sociālās garantijas. Savukārt, lai saņemtu attiecīgajā situācijā pienākošos materiālo palīdzību no VSAA par ārstēšanās izdevumiem, pēc M.

Skujenieka teiktā, obligāti nepieciešams akts par nelaimes gadījumu darbā.

Tāpēc, ja, veicot darba pienākumus, noticis nelaimes gadījums, par to jāpaziņo gan darba devējam, gan VDI, kā arī to nevajag noklusēt, saņemot medicīnisko palīdzību (cietušā darbinieka slimības lapā noteikti jābūt ārsta atzīmei, ka pārejošās darba nespējas cēlonis ir negadījums darbā).